> Mayline POOL- Yüzme Havuzu İçin


Yüzme Havuzu Kaçakları İçin

Mayline POOL her boyuttaki havuzlarda, havuz tesisatlarında oluşan su sızıntısı ve su kaçaklarını ortadan kaldırır. Ürün plastik, PVC, metal ve beton gibi her türlü malzeme ile kullanıma uygundur.

Kullanma Talimatı:

Mayline POOL, uygulama yapılacak havuzda, uygulamaya başlamadan önce, günlük kaçak miktarı tesbit edilmelidir. Günlük %10 a kadar olan kaçakları kapatmak için uygundur. Havuz, dengeleme tankları ve boru sistemindeki su miktarı tespit edilir.

Genellikle 1/1000 ölçeğinde Mayline POOL havuz suyuna ilave edilir. Karıştırıldıktan sonra suyun sertliği ölçülür. Sertlik 10,5–11 PH olmalıdır. Termal sularda 10,5–11 PH derecesine ulaşabilmek için karıştırma oranı 1/500 e kadar düşebilir.

PH değeri 10,5–11 e getirilen havuza ilave ettiğimiz Mayline POOL’ un çökmesini önlemek için yeterli sayıda pompa ile havuz suyu sürekli çalkalanır. Bu arada havuz filtre sistemi bypass edilerek veya çıkarılarak havuz pompası da devreye alınır. Havuz tesisatındaki olası kaçaklarda onarıma dahil edilmiş olur.

Havuzda su kayıpları devam ettikçe havuza su ve Mayline POOL ilave edilir. PH 10,5–11 de sabit kalmasına dikkat edilir. Kaçak genelde 2–3 gün içinde tamamen biter havuz su kaybetmez hale gelir. Havuz tamamen su kaybetmez hale geldiğinde aynı işlem 24 saat daha sürdürülür. Ardından havuz filtresi devreye alınarak Mayline POOL içinde bulunan havlar filtreye toplanır. Filtre temizlendikten sonra, yumuşatıcılar ile havuz suyu PH değeri, 7,6 ya düşürülerek havuz kullanıma açılır.